2010, Cilt 2, Sayı 1, Sayfa(lar) 042-049
Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Güncel Antipsikotik Kullanımı
Dr. Mehmet Gökşin Karaman
TC. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği, İstanbul
Anahtar Kelimeler: yaygın gelişimsel bozukluk, otizm, antipsikotikler, psikofarmakoloji
Özet
Amaç: Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (YGB), çocukluk çağı başlangıçlı, kronik ve nörobiyolojik temelli bozukluklardır. Genellikle tedaviye başlangıç noktası, davranışçı ve eşitsel müdahalelerdir. Farmakolojik müdahaleler, bozukluğa eşlik eden güçlüklerin ortadan kaldırılarak gerek işlevselliğin arttırılmasında gerekse bu sayede diğer müdahalelerin daha etkin bir şekilde uygulanmasında kullanılmaktadırlar. Antipsikotik ilaçlar, YGB'de görülen saldırganlık, kendine zarar verici davranışlar, öfke nöbetleri, iritabilite, dürtüsellik, konuşma gecikmesi, sosyal çekilme ve duygu durum değişiklikleri semptomlarının tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadırlar. Bu yazıda YGB'li çocuklarla antipsikotik kullanılarak yapılmış araştırılmalar gözden geçirilerek, kullanılan ajanların tolere edilebilirlik ve etkinliklerinin tartışılması amaçlanmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet