2010, Cilt 2, Sayı 1, Sayfa(lar) 024-026
Apseden İzole Edilen Streptococcus Constellatus Olgu Sunumu
Dr. Ahmet Balıkçı1, Dr. Manuk Manukyan2, Dr. Uğur Deveci2, Dr. Aynur Topkaya1
1TC. Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilimdalı
2TC. Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilimdalı Maltepe
Anahtar Kelimeler: streptococcus constellatus, abse
Özet
Amaç: Streptococcus milleri grubunda yer alan Streptococcus constellatus nadir görülen apse etkenlerinden bir tanesidir. Olgumuz 68 yaşında bayan hasta sağ böğür bölgesinde meydana şişlik nedeniyle hastanemiz cerrahi servisine başvurmuştur. Apseden drenajla alınan örnekten saf kültür halinde S. constellatus üretilmiştir. Olgu perkütan drenaj ve uygun antibiyotikle tedavi edilmiştir. Apse örneklerinde S. constellatus gibi nadir ve zor üreyen bakterilerin de etken olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
  • Başa Dön
  • Özet