2015, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 001-003
Metastaz Ön Tanılı Karaciğer Absesi Olgusu
Gözde Arslan, Rahmi Çubuk, Mehmet Mahir Atasoy
Department of Radiology, Faculty of Medicine, Maltepe University, Istanbul, Turkey
Anahtar Kelimeler: abse; metastaz; biyopsi; pü; karaciğer; ultrason
Özet
Karaciğer absesinin ve metastazların görüntüleme bulguları benzer olabilir. Yanlış tanı yanlış tedavi ve komplikasyona yol açabilir. Radyolojik görüntüler hastanın anamnezi ve klinik durumu ile beraber değerlendirilmelidir. Bu olgu sunumunda; karaciğer metastazları olarak yanlış tanı alan karaciğer absesi olgusunu paylaşmak amacındayız. Radyolojik bulguların olgunun anamnezi dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmeyi hedefliyoruz.
  • Başa Dön
  • Özet