2015, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 001-003
Multitravmalı Bir Olguda Transkutanöz Sinir Haritalama Tekniğiyle Bilateral Aksiller Blok Deneyimimiz
Emre Kısa1, Nagihan Gözde Ateş1, Serkan Tulgar2
1Kelkit Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Gümüşhane
2Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Kelimeler: Bilateral, aksiller blok, sinir, haritalama
Özet
Üst ekstremite cerrahilerinde anesteziye bağlı hızlı derlenme, daha az yan etki, daha iyi analjezi ve daha fazla hasta konforu sağlaması nedeniyle brakial pleksus blokları tercih edilmektedir.Aksiller blok en sık uygulanan brakial pleksus bloklarından biridir. Bilateral pleksus blokları sistemik lokal anestezik sistemik toksisitesi ve buna bağlı komplikasyonları nedeniyle uygulayıcılar tarafından nadiren yapılır. Bu yazıda transkutanöz sinir haritalama tekniğiyle nörostimülatör eşliğinde bilateral aksiller blok ile ortopedik cerrahi girişim yapılan, komorbiditeleri olan 74 yaşındaki hastaya ait deneyimlerimiz güncel literatür ışığında sunulmuştur.
  • Başa Dön
  • Özet