2015, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 001-003
Postpartum kanama kontrolünde Bakri balona alternatif olarak foley kateter: İki olgu sunumu
Zeynep Taşargöl1, Ömer Taşargöl2
1Çorum Iskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği, Çorum, Türkiye
2Çorum Iskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Corum, Türkiye
Anahtar Kelimeler: foley kateter balon tamponad, postpartum kanama,konservatif tedavi
Özet
Yılda yarım milyon kadın doğum ve gebeliğe bağlı komplikasyonlar sebebiyle ölmektedir. (UNICEF 1996;WHO 1990). Bu ölümlerin yaklaşık dörtte biri doğumu üçüncü evresindeki kanama sebebiyle olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, doğum sonrası ilk 24 saatte meydana gelen kanama sebebiyle olmaktadır. Kanamanın bu tipi postpartum kanama olarak bilinir (Abou Zahr 1991). Kanamanın bu tipi primer postpartum kanama olarak bilinir. Postpartum kanama doğum sırasında meydana gelen en ciddi komplikasyonlardan biridir. En yaygın olarak, vajinal doğum sonrası 500cc üzeri, sezeryan sonrası 1000cc üzeri kanama postpartum kanama olarak tanımlanır. Postpartum kanama yönetimi rehberleri, rest plasenta ve genital yol travmasının dışlanmasını içeren aşamalı bir yaklaşımı içerir. Bu adımlarda belirgin bir sıralama yoktur. Fakat uterus masajı ve farmakolojik tedavi başarısız olursa cerrahi yöntemler düşünülür. Uterusa balon tamponad uygulanarak postpartum kanama yönetimi son zamanlarda yaygın olarak kullanılan etkin bir yöntemdir. Biz burada postpartum kanama yönetiminde foley kateter kullandığımız 2 postpartum kanama olgusunu ele aldık. Olgulardan birinde postpartum kanama sebebi plasenta previa iken diğer olguda sebep uterin atoni idi. Her 2 olguda da foley katater uygulaması sonrası kanama belirgin olarak azaldı. Literatürde postpartum kanama yönetiminde balon tamponad yöntemlerinin etkinliği ile ilgili yayınlar mevcuttur. Ancak, foley kateter ile ilgili çalışmalar sınırlıdır. Foley kateter, kanama yönetiminde bakri balona alternatif olabilir. Avantajları; etkin, kolay ulaşılabilir, ucuz olması, uygulama için deneyim yada özel eğitim gerektirmemesidir. Major cerrahiye gerek kalmadan kanamaları kontrol etmektedir.
  • Başa Dön
  • Özet