2015, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 001-003
Ön mediastenin kondromatöz hamartomu
Gülbanu Horzum Ekinci1, Yelda Tezel2, Osman Hacıömeroğlu1, Serda Kambur Metin3, Ayçim Şen4, Çağatay Tezel3, Adnan Yılmaz1
1Sureyyapasa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Department of Pulmonology, İstanbul, Turkey
2Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Department of Pulmonology, İstanbul, Turkey
3Sureyyapasa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Department of Thoracic Surgery, İstanbul, Turkey
4Sureyyapasa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Department of Pathology, İstanbul, Turkey
Anahtar Kelimeler: hamartoma, mediasten, cerrahi
Özet
Elli bir yaşında erkek hasta 1 aydır devam eden nefes darlığı yakınması ile başvurdu. Toraksın bilgisayarlı tomografisi, ön mediastende, sol pulmoner arter inen aortanın proksimal bölümüne komşu, 5.4x5.2 cm boyutlarında, düzgün sınırlı, “pop corn” kalsifikasyon içeren kitle gösteriyordu. PET-BT’de lezyonun SUVmaks değeri 2.7 olarak rapor edildi. Sol posterolateral torakotomi yapılarak tümor tam olarak rezeke edildi. Kesin tanı ön mediastenin hamartomu idi.
  • Başa Dön
  • Özet