2010, Cilt 2, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-041
Peryodik AteŞ, Aftöz Stomatit, Farenjit ve Servikal Adenit (Pfapa) Sendromlu Bir Olgu: Tonsillektominin Tedavideki Etkinliği
Op. Dr. Öner Çelik1, Yrd. Doç. Zerrin Boyacı1, Prof. Dr. M. Öncel Koca1, Dr. Hakan Kara1
1TC. Maltepe University, Faculty of Medicine, Department of Gynecology & Obstetrics
2TC. Maltepe University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Endocrinology
Anahtar Sözcükler: PFAPA sendromu, Marshall sendromu

Amaç: Periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve servikal adenit ( PFAPA) sendromu etyolojisi bilinmeyen tekrarlayan yüksek ateş, aftöz stomatit, farenjit ve servikal lenfadenit ile karekterize kronik bir hastalıktır. Tekrarlayan yüksek ateş, boyunda şişlik, boğaz aşrısı ve ağız içinde yaralar çıkması şikâyetiyle başvuran 3,5 yaşında erkek hastaya PFAPA sendromu tanısı konuldu. Steroid tedavisi ardından şikâyetleri nüks eden hastaya tonsillektomi uygulandı. PFAPA semptomları tam olarak kayboldu.