2010, Cilt 2, Sayı 1, Sayfa(lar) 027-030
Midenin Kötü Differansiye Medüller Karsinomu: Olgu Sunumu
Ahmet Midi1, Çiğdem Ataizi Çelikel2, Funda Tanay Eren2
1Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: mide, medüller karsinom, diffüz tip

Mide'nin medüller karsinomu morfolojik açıdan kötü farklılaşma gösteren mide karsinomları arasında incelenmesine karşın biyolojik davranışı midenin iyi farklılaşma gösteren karsinomlarına benzeyen nadir görülen bir tümördür.

Olgumuz 82 yaşında erkek hastadır. Endoskopik biyopsisi intestinal tip adenokarsinom tanısı almıştır. Subtotal gastrektomi spesmeninde antrumda posterior duvar, küçük kurvatur yerleşimli 6.5 cm çapta ülseroinfiltratif tümör saptanmıştır. Histopatolojik incelemede kalın trabeküler yapılar oluşturan lenfositten iri, yer yer belirgin nükleollü, sitoplâzmaları net olarak seçilemeyen, monomorfik, atipik hücrelerin oluşturduğu tümör izlenmiştir. Olgu mide medüller karsinomunun nadir görülmesi ve endoskopik biyopsilerde tanı güçlüğü oluşturması nedeniyle sunulmuştur.