2010, Cilt 2, Sayı 1, Sayfa(lar) 014-023
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Hakkında Bilgi Tutum ve Davranışları
Dr.Keskin Y11, Dr.Lüleci N E1, Dr.Özyaral O2, Altıntaş Ö3, Sağlık A3,Lisar H3, Turan A3, Top Y3
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD
2Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
3Maltepe Üniversitesi Dönem 6 öğrencileri
Anahtar Sözcükler: Genetiği değiştirilmiş organizmalar, risk algısı, Tıp Fakültesi öğrencileri

Kesitsel tipte olan bu çalışma Maltepe Tıp Fakültesi öğrencilerinin GDO'ların, sağlığa ve çevreye etkilerine dair bilgi düzeylerini ölçmek, tutum ve davranışlarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde lisans eğitimi alan öğrencilerin tamamı bu çalışmaya dâhil edilmiş ancak devamsızlık ve sağlık sorunları nedeni ile %72,91'ne (N=175) ulaşılmıştır. Öğrencilerin GDO'lar hakkındaki bilgi düzeyleri, risk düzeyine yönelik algı ve tutumlarını kapsayan sorular gözlem altında anket uygulaması yöntemiyle uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 11.5 versiyon istatistik programı kullanılarak, anova ve t-testi uygulanmıştır.

Araştırmaya katılanların %51,4'ü (90) kadın, %48,6'sı (85) erkek öğrencilerden oluşmaktadır. GDO risk skorlamasında kız öğrencilerin ortalama puanı erkek öğrencilerden anlamlı şekilde fazla olduğu izlenmiştir (p<0.005). GDO'lu bir gıdayı tüketmekte bir sakınca görmem ve eğer daha ucuz ise genetiği değiştirilmiş bir gıdayı almayı tercih ederim sorularına alınan puanlar değerlendirildiğinde erkek öğrenciler daha yüksek puan almışlardır (p<0.005). Öğrencilerin %48.6'sı şu an satın aldığı gıdaların içinde genetiği değiştirilmiş ürünler olabileceğini düşünmektedir. Dünyadaki gıdaların genetiğinin değiştirilmesini öğrencilerin %41.1'lik bir kısmı kesinlikle doğru bulmamaktadır. Genetiği değiştirilmiş gıdalar ile hormonlu ya da katkı maddeli gıdalar arasındaki ayrıma %23.4 öğrenci yorumsuz yanıtını vermiştir. Risk faktörleri yorumlamasında ise GDO sigara, stres, alkol ve çevreden sonra dördüncü sırayı almıştır.

Araştırmaya katılanların GDO ve insan sağlığı üzerine olan etkileri ile ilgili bilgi düzeylerinin düşük bulunmasından dolayı bu konuda eğitim eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir.