2010, Cilt 2, Sayı 1, Sayfa(lar) 008-013
Toraks Tüpünün Yetersiz Kaldığı Ampiyemli Olgularda BT Eşliğinde Perkütan Kateter Drenaj Uygulaması
Abdurrahim Dusak1, Gökhan Gökalp1, Metin Doğan2, Tamer Baysal2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
Anahtar Sözcükler: ampiyem, tüp torakostomi, BT eşliğinde, perkütan kateter drenaj

Ampiyemin konvansiyonel tedavi yöntemi olan tüp torakostomi, özellikle yoğun septasyonlar ve lokülasyonlar içeren kolleksiyonların drene edilmesinde yetersiz kalmaktadır. Göğüs tüpünün yetersiz kaldığı, ampiyemli 11 olguya BT eşliğinde perkütan kateter drenaj uygulandı. Olguların 10 unda başarılı drenaj sağlandı. Tüm hastalarda ampiyem poşu, BT eşliğinde perkütan drene edildi. Bir olguda yoğun kalsifi kasyon nedeniyle drenaj sağlanmasına rağmen ampiyem poşu oblitere edilemedi. Akciğerin yetersiz ekspansiyonu nedeniyle, olguya cerrahi dekortikasyon uygulandı. Tüp torakostominin yetersiz kaldığı, lokülasyonlar gösteren ampiyem olgularında, BT eşliğinde perkütan kateter drenaj uygulaması, ampiyemin kronikleşmesini önleyerek açık cerrahi dekortikasyon ihtiyacını azaltan etkin bir tedavi yöntemdir.