2015, Cilt 7, Sayı 3, Sayfa(lar) 001-004
Kronik venöz yetersizlik tedavisinde lale uçlu fiber ile endovenöz lazer ablasyon
Olgar Bayserke1, Deniz Dönmez2, Uğur Filizcan
1Department of Cardiovascular Surgery, Maltepe University, Medical Faculty, Istanbul, Turkey
2Department of Family Medicine, Turgutlu State Hospital, Manisa, Turkey
Anahtar Sözcükler: endovenöz lazer ablasyon, lale fiber, kronik venöz yetmezlik

Amaç: Kronik venöz yetmezlikte (KVY) yeni bir yaklaşım olan lale uçlu fiber ven duvarı ile direkt teması önleyerek venöz ve perivenöz ülser ve perforasyonu engeller. Çalışmamızın amacı KVY’de lale uçlu fiberle endovenöz laser ablasyonun etkilerini göstermektir.

Metod: Mart 2014 ve Haziran 2014 tarihleri arasındaki grade 4 vena safena manga reflusu olan 70 hasta çalışmaya dahil edildi ve lale fiberle endovenous laser ablasyon uygulandı. Hastalar birinci haftanın sonunda ağrı ekimoz ülser tromboflebit ve derin ven trombozu için ve altıncı ayın sonunda KVY için Doppler ultrasonografi ile kontrol edildi. Preoperatif ve postoperatif renkli Doppler ultrasonografi aynı radyolog tarafından uygulandı.

Bulgular: Hastaların hiçbirinde ekimoz ülser ve enfeksiyon yoktu, bir hastada analjezik ihtiyacı olmayan ağrı bildirildi. DVT bildirilmedi. Altıncı ayın sonunda bir hastada vena safena manganın yeterince oblitere olmadığı saptandı.

Sonuç: Lale uçlu fiber ile endovenöz lazer ablasyon kronik venöz yetmezlik tedavisinde güvenli ve etkin bir yöntemdir.