2015, Cilt 7, Sayı 3
18 makale bulundu.
 • Dirençli benign bilier stenozlu olguda perkütan bilier balon dilatasyonu tedavisi
       Dr. Mehmet Mahir Atasoy1, Dr. Mahmut Sertan Kapaklı2, Dr. Rahmi Çubuk1, Dr. Uğur Deveci2, Dr. Manuk Manukyan2, Dr. Oya Bayramiçli3
 • Akciğer Kanserini Taklit Eden Endobronşiyal Tüberküloz: Olgu Sunumu
       Yrd.Doç.Dr.Ender Levent, Yrd.Doç.Dr.Nesrin Sarıman, Araş.Gör. Dr.Akın Cem Soylu, Araş.Gör. Dr.Şirin Yurtlu
 • Distal Arkus Anevrizmasında Endovasküler Tedavi: Olgu Sunumu
       Dr. Mahmut Akyıldız1, Dr. Yılmaz Zorman1, Dr. Esra Ertürk1, Dr. L. Çağatay Onar1, Dr. Tamer Aksoy2, Dr. Harun Arbatlı1
 • Sadece Plevral Efüzyon ile Kendini Gösteren Lenfoma Olgusu
       Dr. Aslı Gül Akgül1, Dr. Tülay Tecimer2, Dr. Mustafa Yüksel3
 • Sırt Ağrısı Nedeni Tüberküloz Spondilit Olabilir
       Dr. Betül Toygar, Dr. Nurdan Kotevoğlu, Dr. Hayal Ahmetoğlu
 • Komplex Bölgesel Ağrı Sendromu Tip II'de Ayna Tedavisi
       Dr. Nurdan Kotevoğlu, Dr. Betül Toygar, Dr. Hayal Ahmetoğlu
 • Anterior Lokalizasyonlu Kistik Higroma
       Dr. Aygen Çelik, Dr. Erdin İlter, Dr. Berna Haliloğlu, Dr. Tonguç Gündüz, Dr. İpek Ulu, Dr. H. Serpil Bozkurt, Dr. Ümit Özekici
 • Osteoporozda Tedavi Yaklaşımları
       Dr. Nurdan Kotevoğlu, Dr. Betül Toygar
 • Aort koarktasyonu
       Nilüfer Ekşi Duran; Yetkin Korkmaz, Feyza Ballı Kurt, Serdar Mustafa Yılmazer, Bekir Yılmaz Cingözbay
 • Retroperitoneal schwannom
       Oğuzhan Parlakkılıç1, İnanç Yılmaz2, Abdullah Açıkgöz3, Fatih Osman Kurtuluş4
 • Postpartum kanama kontrolünde Bakri balona alternatif olarak foley kateter: İki olgu sunumu
       Zeynep Taşargöl1, Ömer Taşargöl2
 • Mental motor retarde hastalarda sedoanaljezi konforu ile orodental tedavi
       Fatma Koçyiğit, Serpil Bayındır, Zafer Gündoğdu
 • Negatif basınç akciğer ödemi: olgu sunumları
       Bengü Şaylan1, Canan Güler2, Şeyma Başlılar,3 Nur Erik,3 Sedef Kaya3
 • Venöz ülserde tedavisinde otolog kök hücre kullanımı
       Yücel Özen, Davut Çekmecelioglu, Deniz Günay, Kaan Kırali
 • İntrakraniyal Anevrizmalarda Cerrahi Tedavi İle Endovasküler Tedavinin Karşılaştırılması
       İbrahim Alataş, Hüseyin Canaz
 • İntrakranial Anevrizmalarda Cerrahi Tedavi ile Endovasküler Tedavinin Karşılaştırılması
       İbrahim Alataş, Hüseyin Canaz
 • İntestinal atrezili olgularda klinik deneyimimiz
       Yılmaz Arayıcı1, Özben Yalçın2, Selçuk Otçu3
 • Jeneralize granüloma annulare: olgu sunumu
       Özben Yalçın, Zeynep Betül Erdem, Ömer Özdemir
 •